top of page
Abdülhakim Arvasi Efendi Hazretleri'nden bir şiir

Bir Hadiseden Dolayı (Şiir)

 

Bir hâdiseden dolayı…

 

İki îdin bugün idrâkini bahş etti hudâ

Birisi cisme devâdır, birisi rûha ğıdâ

Birisi mağfiret-i hakdır bî şekk

Birisi hasta dile ayn-i devâ ayn-i şifâ

Rûz-i firkat bizi etmişti helaka ma’rûz

Kerem-u rahmet-i hakk etti tekrar ihyâ

Gitme sen ölme sen öldürme bizi hep var ol

Değeri yok bu hayâtın bize sensiz zirâ

Rûzede ğamla kederle geçen günler

Bir lisân anlatamaz bir kalem etmez imlâ

Neydi ol ân felâket o elemli günler

Nur-i rahmet kesilip oldu karanlık dünyâ

 

 

Abdülhakîm Arvâsî Efendi Hazretleri

(Sevanihül Efkâr isimli eserinden)

bottom of page