top of page

Seyyid Abdulhakîm Arvâsî Hazretleri, ehl-i beyt hakkında İmam-ı Şafii Hazretleri'nin bir şiirini tercüme edip bu hususta beyanda bulunmuştur.

 

 

Ey ehli beyt-i resul, sizin muhabbetinizin farziyyeti, taraf-ı ilâhi'den Kur'an-ı Azim ile tebşir buyrulmuştur. Namazlarında size salavat getirmeyenlerin, namazlarının sahih ve makbul olmaması, kadr-i vâlânızın ve derece-i uzmânızın ulvi bir burhanıdır. Ne büyük bir şeref ve ne kudsi bir mazhariyettir ki; Allahu teala, Kur'an-ı Kerim'inde nam ve şanı alinizi tebcilen سلام علي آل يس (Yasin âline selam olsun) buyuruyor. Yasin, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın esma-i şerife'lerinden olduğuna göre âli yasin, ehl-i beyt-i nebevi demek oluyor. Ehl-i beyt-i nebevi'nin muhabbeti, mü'min ve mü'minat üzerine vacib ve ahir nefesde selamet-i imana vesiledir

bottom of page