Şakir Efendi'nin Ses Kaydı 2

(rahmetullahi aleyh)
Abdülhakim Arvasi Efendi Hazretleri'nin evlâd-ı manevisi Şakir Efendi

Çocukluğundan Abdülhakim Arvasi Efendi Hazretleri'nin son anlarına kadar ömrü Efendi Hazretleri'nin yanında geçen Şakir Efendi'nin ses kayıtlarından ikincisi.

© 2017 Abdülhakîm Arvasi - Üçışık Hazretleri Ailesi