top of page

Tahrifat, İntihâl, İzinsiz İktibas

 

Sol tarafta yer alan resimlerde, Abdülhakim Arvasi – Üçışık Efendi’nin Rabıta-i Şerife Risalesi’nde 57’inci ve 58’inci sayfalarında yer alan “Kur’an, Şeriat, Din, Millet” başlıklı yazı işaretli olarak gösterilmiş ve en altta aynı yazının birebir Latin harflerine çevrilmiş hali, yer göstermek amacıyla küçültülmüş olarak eklenmiştir.

 

Sağ üst taraftaki resimlerde, bu yazının Seadet-i Ebediyye kitabının 5. baskısında, adına sadık kalınmadan, farklı başlıkla aslı ile hemen hemen alakasız olarak ve kitabın yazarının düşünceleri ile neşr edilmiş hali görülmektedir.

 

Sağ alt taraftaki resimlerde, aynı yazının Seadet-i Ebediyye kitabının 49’uncu baskısında yer alan, daha da tahrif edilmiş, kitabın ismi mevcut fakat yazarı Abdülhakim Arvasi – Üçışık Efendi’nin ismi çıkarılmış hali gözükmektedir.

 

Her iki sözde alıntıda da tahrifatın yanında Seadet-i Ebediyye kitabı yazarının şahsi düşünceleri eklenmiştir. Orijinal yazıda hiç olmayan cümleler mevcuttur. Var olan cümlelerde de manayı tamamen değiştirecek, Abdülhakim Arvasi – Üçışık Hazretleri’nin kaleminden çıkması beklenmeyecek derecede basitlikler bulunmaktadır.

 

Bu iktibas için merhumun varislerinden izin alınmamışdır.

 

1967 senesinde Mekki Efendi sağdır. Mekki Efendi babasının eserinin bu tarzda tahrifine müsaade eder mi idi? Babasının eserini tahrif eden bir şahsa, kitapda yazılı olduğu şekilde ve yayınlanması için “takriz yazısı verir mi idi?” Efkâr-ı umumiyenin bu ve benzeri durumları nazar-ı itibare aldığı ve/veya alacağı aşikârdır.

 

YAYINLANMASI İÇİN VERİLMİŞ BİR TAKRİZ YAZISI VE “İZİN” MEVCUD DEĞİLDİR. VARİSLER (OLMAYAN-İZİN VERİLMEMİŞ) YAZININ NEŞRİNE MUVAFAKAT ETMEMEKTEDİRLER. 

 

Mevcut durum Türkiye'deki ve medeni ülkelerdeki kanuni mevzuata aykırıdır.

 

Resimleri gözüken sayfaların daha büyük ebadlardaki hallerini incelemek için üzerlerine tıklayınız.

bottom of page