top of page

Vesikalar

 

Bu sayfada Abdülhakim Arvasi Efendi Hazretleri ile alakalı çeşitli vesikalar yer almaktadır.

01

İcâzetler ve Çeşitleri

 

Sevanih-ul Efkâr ve Sevamih-ul Enzâr - SİLSİLE-İ NESEB - 4. Paragraf 

Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri'nin tasavvuf icâzetlerini anlattığı ve verdiği icazet ve izinleri bildirdiği yazıdır.

02

Müftü Muhammed Kasım Arvas Efendi'nin konuşması

 

Silsile-i Âliyye'nin  32. Halkası Seyyid Fehîm Arvâsî'nin (kuddise sirruh) torunu Yüksek Alim merhûm Seyyid Muhammed Kâsım Arvâsî'nin (rahmetullahi aleyh) Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Üçışık'ın (kuddise sirruh) halife bırakmadığını açıkça ifade ettiği açıklamasıdır.

03

İcâzet-i Mahziye

 

Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri’nin vermiş olduğu en yüksek tarikat icâzetnâmesi mürşidi Hazret-i Şeyh Fehîm Arvâsî Hazretlerinin mahdumu Muhammed Sıddık Efendi’ye verdiği icâzet-i mahziyedir. Muhammed Sıddık Efendi, 1915 senesinde Van gölü kıyısında abdest alırken iki Ermeni komitacı tarafından şehid edilmiştir.

04

İmam-ı Birgivî Hazretleri'nden ikaz

 

Aşağıdaki bahis, İmam-ı Birgivî Hazretleri'nin (radiyallahü teala anh) eserinden (174. sahife) Latin harflerine aktarılmıştır. Sahte şeyhler ile onların peşinden gidenlerin durumunu ve sonlarını beyan eder. Bahsi geçen konuyu tam manasıyla özetlemektedir. 

05

Sultan Vahdettin Han'ın Fermanı

 

Cennet Mekan Sultan Vahdettin Han'ın Esseyyid Abdulhakim Arvasi Üçışık Efendi Hazretleri'ne, Başmüderrislik pâyesini verdiğini ve Kaşgari Dergahı'na tayinini bildiren orijinal elyazması ferman.

bottom of page