Hazret-i Şeyh Fehim Arvasi'den Abdülhakim Arvasi Efendi'ye bir mektup

 

 

© 2017 Abdülhakîm Arvasi - Üçışık Hazretleri Ailesi